Terug naar kantoor: maak er wat van!

Bijna twee jaar werken vanuit huis heeft impact gehad op de samenwerking en de verbinding, met het bedrijf en onderling. Terug naar kantoor – al dan niet in hybride vorm – is wederom een belangrijke verandering, waar iedereen eigen gevoelens en gedachten bij heeft. Dat verdient actie!

Markeer het moment en maak een frisse herstart.
We helpen je de medewerkers je waardering te tonen, ze bij het gewenningsproces te begeleiden en een impuls aan de verbinding te geven.

Grijp bovendien dit moment aan om de dingen beter te doen dan voorheen, voor een succesvolle toekomst met bevlogen medewerkers.

Wat maakt Het Nieuwe Speciaal?

Kies voor een volledige aanpak van markeren en hernieuwen en combineer Speciaal 1 en Speciaal 2. Uiteraard zijn beiden ook los in te zetten.
We kunnen je hierin adviseren!

Speciaal 1 Markeer het moment

We markeren het moment van terugkomst op kantoor, laten iedereen zich welkom voelen en creëren de eerste nieuwe gezamenlijke herinnering. Aangepast op de organisatiecultuur, wensen, behoeften en met aandacht voor alle gevoelens die er spelen. Memorabel en effectief.

Kernpunten:

  • Waardering tonen aan alle medewerkers
  • Werken aan verbinding, onderling en met de organisatie
  • Begeleiding van het gewenningsproces

Een kick-start voor een nieuwe periode; het nieuwe speciaal!

Speciaal 2 Hernieuw de samenwerking

We begeleiden de organisatie bij het bepalen van de vorm voor de hernieuwde samenwerking. Op maat en aangepast op jullie toekomstbehoeftes.

Met als resultaat:

  • Nieuwe werkafspraken en overlegstructuren
  • Passende rituelen en ontmoetingsmomenten
  • Vertrouwen
  • Een stevige fundering voor succes en plezier

Grijp de kans om in deze nieuwe fase verder te verbeteren!

Groetende collega's Spacewell bijgesneden2
Handen bijeen op het werk

Hoe maken we Het Nieuwe Speciaal?

We ontwerpen de juiste markering en ontmoeting. We creëren een ervaring die bijblijft, een belevenis. Dat doen we door de inzet van theater, muziek, beeld, dans, humor en/of spel. Ze prikkelen meerdere zintuigen en raken iedereen op een ander niveau.
Behalve dat dit erg leuk is, levert dat ook bewustwording, ontwikkeling en verbinding op.

Om te komen tot hernieuwde samenwerking evalueren we de periode van thuiswerk en bepalen we de impact van de nieuwe (hybride) werkorganisatie. We begeleiden de teams om op basis daarvan tot afspraken, structuur en verbinding te komen. Afhankelijk van de situatie en het doel gebruiken we methodieken variërend van Lean, Agile, S3 tot Deep Democracy om tot het beoogde resultaat te komen.

Door middel van een goede intake leren we de organisatie kennen en hoe er tegen de nieuwe (hybride) werkorganisatie aangekeken wordt, waardoor we tot een passende aanpak komen.

Wie maken Het Nieuwe Speciaal?

Broek & Buuren en Wartna Verbindt
Met onze samenwerking bundelen we een rijke ervaring in het begeleiden van teams, veranderkunde, ontwerpen en organiseren van belevenissen, mensen inspireren en motiveren en het op creatieve wijze markeren van belangrijke momenten.

Hanneke van den Broek & Janneke Everaars

WartnaVerbindt-logo

Franz Wartna

Contact

Meer weten? We gaan graag vrijblijvend met je in gesprek.
 info@hetnieuwespeciaal.nl
06-13967096 (Hanneke) | 06-24140663 (Franz)